СПИСЪК НА ДЕЛАТА,
които се разглеждат на 22.08.2019 г. в ОКРЪЖЕН СЪД - РУСЕ

 
час дело
вид номер / год.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
час дело
вид номер / год.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
IX зала, III етаж
час дело
вид номер / год.
1 10:00 НД 377 / 2019
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
час дело
вид номер / год.