СПИСЪК НА ДЕЛАТА,
които се разглеждат на 09.12.2019 г. в ОКРЪЖЕН СЪД - РУСЕ

VII зала, II етаж
час дело
вид номер / год.
1 10:00 НД 757 / 2019
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
час дело
вид номер / год.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
час дело
вид номер / год.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
час дело
вид номер / год.